سرور مجازی گیم ایران (ssd)

پلن1

سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 1

 • رم 2048 MB
 • پردازنده 2048 Mgh
 • هارد SSD 35 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلن 2

سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 3 گیگ

 • رم 3072 MB
 • پردازنده 3072 Mgh
 • هارد SSD 50 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلن 3

سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 4 گیگ

 • رم 4096 MB
 • پردازنده 4096 Mgh
 • هارد SSD 60 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نامحدود
 • ای پی اینترنت
پلن 4

سرور مجازی ایران - (اینترنت) پلان 6 گیگ

 • رم 6144 MB
 • پردازنده 6144 Mgh
 • هارد SSD 80 گیگ
 • محل سرور ایران
 • پورت سرور 1 گیگ
 • ترافیک نا محدود
 • ای پی اینترنت